Lưu trữ thẻ: cảm ứng

TÌM HIỂU DÒNG MÁY INDATE PHUN MINI B10

Việc đầu tư những chiếc máy cồng kềnh để in ngày sản xuất, hạn sử [...]